Appearing since 1972

Read this and pass it on!

THE CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA, NO. 77 

In this issue:

1. Hail the Heroes of Church and Nation!

2. From the Courtroom

3. Petitions and Protests

4. Searches and Interrogations

5. Our Prisoners 

6. News from the Dioceses

7. In the Soviet School

Lithuania   May 7,1988

 

CHRONICLE OF THE CATHOLIC CHURCH IN LITHUANIA No. 77

A Translation of the Complete Lithuanian Original LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 77 Documenting the Struggle for Human Rights In Soviet-Occupied Lithuania Today

Translated by: Rev. Casimir Pugevičius Translation Editor: Marian Skabcikis

Published by: Lithuanian Catholic Religious Aid 351 Highland Blvd. Brooklyn NY 11207

© Lithuanian Catholic Religious Aid, 1988 ISSN 0197-0348

COVER: This cross was erected in honor of the 600th Anniversary of the Bap­tism of Lithuania. Located in the courtyard of SS. Peter and Paul Church in Siauliai, the inscription at the base reads: "The pagan fires died in the light of the Cross".

Printed at Franciscan Press, Brooklyn, New York, U.S.A.

INDEX OF PERSONS

 

(Gražulis), Antanas 6

Adomaitis, Father Pranas 17 Aleksandravičius 36,37 Anilionis, Petras 22,23,37,38, 39 Antanavičius 36 Araminas, Father A. 19 Atkočiūnas, Father Edmundas 13 Avietynas 26

Baciuska, Algis 49 Baciuska, Gintas 49 Baciuskienė-G ražulytė, Monika 49 Balionas, Father Jonas 17 Balionas, Father L. 19 Baranauskas, Father Jonas 16 Barkauskas, Father Juozas 17 Barystaitė, Rasa 47 Barystienė, Mrs. 47 Barystis 47 Beišytė, Veronika 26 Bekasovas, Father Kęstutis 16 Berlickas 49 Berteška, Father Juozas 16 Bilius, Father Vladas 17 Bobinas, Father Vladas 17 Borisevičius, Bishop Vincentas i, 35,36,38 Boruta, Father Jonas 16,37 Brilius, Kęstutis 17 Brizgys, Bishop Vincentas 36 Būdas, Father Vytautas 16 Būga, Father Jonas 17 Bumbulis 10 Burba, Father Kazimieras 16 Butkus, Father Viktoras 4 Butrimonys 37

Čėsna, Father Vincas 17 Čeberiokas, Father J. 19 Čegelskas, Father Boleslovas 16 Čepėnas, Father Juozas 19 Černa, Father A. 19 Chaikovsky, Arnold 32, 33,48, 49 Čivilis,Father P. 19

Daknys 45 Danielius, Vincas 10,26,27 Danyla, Father Jonas 12,19 Dapkunas, Antanas 10 Degutis, Father Vaclovas 16 Degutis, Father Zenonas 38 Deltuva, Father Albinas 16 Dovydaitis, Father Gvidonas 17 Dovydaitis, Pranas 2 Dulksnys, Msgr. Kazimieras ii Dumbliauskas, Father Petras 17

Gajauskas, Balys 25, 49 Gaurilčikienė39 Gavėnaitė, Monika 26 Gedaminskas 48 Gedaminskas, Arūnas 48 Gedaminskas, Robertas 48 Gedaminskienė, Mrs. 48 Gorbachev, Mikhail 10,12,13, 17,20 Gražulis 49 Gražulis, Father 49 Gražulis, Father Antanas 9,16, 37,41,42, 43 Gražulis, Father Juozas 17 Gražulis, Father Kazimieras 9, 13, 37, 40 Gražulis, Petras 6, 7,9,10,13, 25, 26, 27, 49 Gricius 48 Gricius, Algirdas 48 Gricius, Egidijus 44 Griciūtė, Raimunda 48 Grigas, Robertas 3,7,13,17, 18,47 Griškaitis, Ričardas 7, 25 Griškevičius, Petras 12 Grovis 47 Grudzinskas, Father Jonas 17 Grusok 8 Grytienė, Mrs. 48 Gudaitis, Sigitas 26 Gudaitytė, Marytė 47 Gudanavičius, Father Gustavas 13 Gudžiūnas 24 Gumauskas, Father Juozas 16 Guogis, Father Vytautas-Simo-nas 17 Gustainis, Father Z. 20 Gustaitis, Father Vytautas 37 Gustaitis, Msgr. Andrius 16 Gylys, Algis 49

Iešmantas, Gintautas 30, 49 Insoda, Father Vytautas 16, 37

Jackūnas, Father Vladas 17 Jakaitis, Father Juozas 17 Jakštas-Dambrauskas, Msgr. Adomas 4, 46 Jalinskas, Father Vincas 17 Janauskas, Father Juozapas 35 Janušauskienė, Mrs. 37 Jaudegis, Father Albinas 16 Jazov 23 Juozėnas 33,34,39,40,41 Juozapavičius 49

Kalendrienė, Birutė 35 Kamarauskas, A. 41 Kamarauskas, S. 43 Kaminskas, Father J. 19 Kanapė 27 Kančiauksas, Domas 27 Kanevičius, Father Lionginas 17 Kauneckas, Father Jonas 35, 37,39 Kaušyla, Father J. 19 Kavaliūnas, Father Leonardas 17 Kazlauskas 44 Kazlauskas, Father K. 19 Kazokaitis, Stanislovas 27 Kelpšas, Saulius 13 Kiškis, Father V. 19 Klemensas , Father Bronius 17 Klimavičius, Father Juozas 17 Kraujalis, Father Edvardas 19, Krikščiukaitis, Father P. 19 Krikščiūnas, Bishop Romual­das ii Krisiūnaitė, Genovaitė 26 Kryževičius 26 Kudirka, Father Kazimieras 16 Kunevičius, Father Lionginas 34

Labukas-Matulaitis, Bishop Juozas ii Lapinskienė, V. 49 Laskauskas, Father P. 19 Laukienė, Mrs. 37 Laurinavičienė, V. 49 Laurinavičius, Father Bronius 19 Leita, V. 35 Liesis, Father Antanas 16 Liubšus, Father Antanas 17 Liutvinas, Father Pranas 17 Lukošaitis, Father Antanas 17 Lunius, Father J. 20

Maceina, Antanas 2 Maironis 5 Makštutis 36, 37 Makštutis, A. 42, 43 Malinauskas, Father Jonas 17 Marčiulionis, Father Juozas 17 Masalskis, Father J. 48 Maskeliūnas, Father Antanas 17 Maskvytis, Father Jonas 16 Matulaitis 10 Matulaitis, Blessed Jurgis 2, 30 Matulaitis, Father Juozas l6 Matulaitis, Rimantas 26 Matulevičius, Father Juozas 16 Matulionis, Bishop Teofdius i, ii Matulionis, Father Jonas-Kąstytis 21, 22,23,24, 25 Maželis, Bishop Petras ii Meiliulis, Valdemaras 45,47 Michelevičius, Bishop Vladas ii Mieldaždys, Father Juozas 16 Mieldažys, Father Antanas 16, 37 Mikalajūnas, Father St. 17 Milašius, Father Ignas 19 Molotov 9 Montvila, Father Kazimieras 17 Moynihan, Daniel P. 9

Narutavičius 48 Naujelis 5 Navickas, Father Zenonas 13, 19 Novickis, Father M. 19 Numgaudis, Gediminas 44

Pakalniškis, Father Jonas 35 Pakamanis, Father Algimantas 47 Pakamanis, Father Algirdas 45, 47,48 Paltarokas, Bishop Kazimieras i Palukaitis, Father Jonas 17 Pasiliauskas, Father Algirdas 17 Pečiukonis, Father Juozas 17 Pečiulis, Z. 6 Perlaitis, Father Pranas 17 Petkūnas, Father Algimantas 37 Petkus, Viktoras 49 Petruševičius, Father Vincas 17 Plioraitis, Father Ignas 17 Plumpa, Petras 13 Povilonis, Archbishop Liudas ii, 21 Prajara, Father Vytautas 17 Preikšas, Bishop Juozas ii, 4, 22 Pušinaitis, Father Gvidonas 17 Pustienė48 Puzonas, Father L. 19 Puzonas, Father Rokas 13,17, 18,19, 32,33, 37

Račiūnas, Father Pranas 16,37 Radzevičius, Father Juozas 17 Radzevičius, Father Vaclovas 17 Ramanauskas, Bishop Pranas ii Ramanauskas, Bishop Pran­ciškus i, ii, 35, 36, 38 Raustys, A. 48 Ražukas, Father Boleslovas 17 Reagan, Ronald 4 Reinys, Archbishop Mečislovas i Repšys, Father Ričardas 37 Ribbentrop 9 Rokiškis 41 Rudzhensko 26 Rudzinskas, Father Valerijus 17 Rumšas, Father Robertas 19, 37 Rusinąs, Father Jonas 16 Rybakov 36

Sabeckis 8 Sadauskas, Father A. 22 Sadauskas, Father Alfonsas 17 Sadūnaitė, Nijolė 13,18,39 Saint Casimir 7 Saint Luke 29 Sakavičius, Gintas 10, 26, 46 Šalčius, Father Juozas 16 Samoška, Diana 48 Samoška, Roma 48 Šatas, Father A. 19 Šatkauskas 46 Šeškevičius, Father Antanas 26,35 Šileikis, J. 40 Šilkinis, Father A. 19 Simanavičius 49 Simon of Cyrene 28 Simutis, Liudas 13 Sitka, Father Petras 17 Šiugžda, Father P. 19 Skučas, Father Gintautas 17 Skučas, Father Kazimeiras 17 Skvireckas, Bishop Juozapas 36 Sladkevičius, Bishop Vincentas ii, 32,33,38 Sladkevičius, Cardinal Vincen­tas ii, 32,33 Smalinskas, Father L. 19 Spritzin 25 Stakėnas, Father Vaclovas 16, 18, 37 Stalin ii, 5, 26,35, 37, 38 Stančiauskas. Father Z. 19 Stankevičius, Father S. 19 Štaras, Vytautas 49 Steponaitis, Father Gintautas 17 Steponavičius, Bishop Julijonas ii, 3, 7,8,9,12,19,41 Stirba, Petras 47 Stripinaitis 26 Stropaitė, Dalia 48 Svarinskas, Father Alfonsas 7, 19, 22, 25, 28, 40, 45, 46, 49 Sventickas, Father Jurgis 17 Švinkūnas, Antanas 7 Tėvelis, Father Vytautas 17 Tamkevičius, Father Sigitas 7, 19,21, 22, 25, 27, 29, 40, 49

Teresiūtė, Regina 39,44,45,47, 48 Trusov, Sergei 8

Urbonas, Father Vitas 16 Užkuraitis, Father Vytautas 17 Užupis, Father Juozas 17

Vėlavičius, Father Vincas 26 Vagneris, Father Petras 17 Vaičius, Bishop Antanas ii Vaitauskas, Father Vytautas 17 Valaitytė, Bronč 10,26 Valianas, Father Tadeušas 17 Venckus, Father P. 19 Verchensko 47 Veronica 28 Vileišis 38 Vitkus, Father Antanas 17 Voveris, Father J. 20 Vozgirdas 23 Vytautas 6 Vytautas the Great 20

Yazov 7

Žemaitis, Msgr. Juozapas 34 Žemaitis, Msgr. Juozas 17 Žemaitis, Romas 21,26 Žukaitė, 0.49 Žukauskas, Father Raimondas 17 Zdebskis, Father Juozas 3, 8, 19,47 Zembleckis, Arūnas 27 Zubrus, Father Jonas 12,19

INDEX OF PLACES

Afghanistan 10 Aleksotas 20 Alksnėnai 20 Alma-Ata 25 Alovė 19 Alytus 7,8,10,19,35, 36, 37, 41, 43,49 Alytus 110,19 Alytus II6, 8,10, 21, 26, 41, 43 Anykščiai 20

Bijutiškis 12, 19 Birštonas 20 Biržai 20 Briansk 8 Butrimonys 19 Byelorussia 18

Chita 22 Čiobiškis 19

Danylov 20 Daugai 19 Daugirdai 7 Daukšiai 10, 20

Eišiškiai 20 Elektrėnai 40

Gargždai 10, 26, 35 Garliava 13 Gerdašiai 10 German Dcmocratic Republic 15,32 Gruzdžiai 19

Helsinki 10,12,13,14

Igliauka 20

Joniškis 18 Jurbarkas 21 Kėdainiai 20

Kaišiadorys ii, 19, 32, 38 Kalesninkai 21 Kalvainiai 20 Kalvarija 10,20 Kapčiamiestis 26,46 Kapsukas 2,6, 7,10, 20, 26, 27 Kaunas i, ii, 2, 4,6,11,13, 21, 23, 26,46, 47 Kazlų Rūda 10,20 Kelmė 44,45 Kiaukliai 7,13,19, 37 Kirdeikiai 12,19 Klaipėda ii, 25,35 Krekanava 21 Krinčinas 21 Kriokialaukis 7,10,18, 20 Kruopiai 48 Kuktiškis 19 Kulautuva 13 Kupiškis 20 Kuršėnai 13 Kybartai 7,21, 22, 23,24

Labanoras 19 Laukuva 35 Lazdijai 10,20,47 Liškiava 35 Liudvinavas 10,20 Lukšiai 34

Marijampolė 2 Merkinė 19 Miežiškiai 20 Misininkai 19 Molėtai 19 Moscow 10, 20,29

Naujamiestis 21 Naujoji Akmenė 40 Nemaniūnai 20 Nemunaitis 19

Paberžė 39 Padolsk 7 Pakruojis 20 Palomenė 19 Panevėžys i, ii, 21 Pasvalys 20, 37, 38 Patilčiai 20 Pilviškiai 10, 20 Pivašiūnai 19 Poland 15 Požėla 46 Prienai 10, 20, 26, 38, 47 Pumpėnai 20 Punia 19

Radviliškis 21 Rainiai 44 Ramygala 20 Raseiniai 45, 46 Rokiškis 20, 43 Rome ii Rosalimas 20 Rudamina 3,20, 47

Šakiai 8,10, 20, 33,34 Šakynai 45, 47 Saldutiškis 13,19, 48, 49 Sasnava 6,10,13,20, 21,26 Šeduva 21 Šeštokiai 47 Šešuoliai 19 Šiauliai 6,10,13,21, 26, 27, 39, 40,45, 47, 48 Siberia i Šilutė 38 Šiluva 10, 20, 21, 26,43,44 Simnas 10,21 Širvintai 19 Skaudvilė 35,39 Skriaudžiai 10, 21 Skudutiškis 19 Smilgiai 20 Stirniai 19 Švenčioniai 19

Taujėnai 21 Tauragė 39 Telšiai i, ii, 26,32, 35, 44, 45 Trakai 19, 20

Ukmergė 19,20 Uliūnai 20 Utena 19, 20,48, 49

Vadokliai 20 Varėna 19 Vatican 12 Veisėjai 21 Veiveriai 10, 21 Velykiai 20 Viduklė 29,30,45,46,47 Vievis 19, 20 Vilkaviškis i, ii, 16, 21, 23, 24, 25,36 Vilnius i, 3, 5, 7,12,13,18,20, 21, 24,25,27,29, 40, 41, 43, 46,47, 49 Vladimir i West Germany 46

Žagarė 7,8,12,13 Žarėnai-Latveliai 39,45,47,48 Žasliai 32 Žiežmariai 19 Žilinai 19 Žverynė21

 

 

Nijole Sadunaite A RADIANCE IN THE GULAG

This is the heroic story of one woman's witness to the Catholic Faith in the face of an atheistic state. Harassed by the KGB, im­prisoned, exiled to Siberia, re­leased, and harassed again: Nijole Sadunaite continues to defend the Church in Lithuania. This is her own story, smuggled out in January 1987. Photos, 148pp (cloth $9.95; paper $5.95).

Sale price: cloth $7.95; paper $4.75

ORDER TOLL FREE AT 1-800-247-9079

Virginia and Alaska, call 703-369-2429

TO HELP THE CHURCH IN COMMUNIST-OCCUPIED LITHUANIA OR TO OBTAIN FURTHER INFORMATION, SEND YOUR TAX-EXEMPT DONATION, OR WRITE TO.

Lithuanian Catholic Religious Aid, Inc. 351 Highland Boulevard Brooklyn, NY 11207