Aušra (The Dawn). Published December, 1982. 
Lietuvos ateitis (Lithuania's Future), Number 5.

LITHUANIANS , DO NOT FORTET

Father Alfonsas Svarinskas
Jadvyga Bieliauskienė
Sergei Kovalev
Anastazas Janulis
Antanas Terleckas
Julius Sasnauskas
Povilas Pečeliūnas
Docent Vytautas Skuodis
Mečislovas Jurevičius
Vytautas Vaičiūnas
Balys Gajauskas
Gintautas Iešmantas
Viktoras Petkus
Algirdas Statkevičius

and others who wear the shackles of bondage so that you might be able to live and believe in freedom!