The priests of the Archdiocese of Vilnius sent His Excellency, Bishop Julijonas Steponavičius, in honor of the twenty-ninth anniversary of his episcopacy, the following greetings:

"We congratulate Your Excellency on the twenty-ninth an­niversary of your consecration, and we thank the Almighty and the Apostolic See for this precious gift to you and to our archdiocese. We are grateful to you, Your Excellency, for your self-sacrificing concern for the welfare of the Church in our country: and we wish you, with God's blessing, many years to work on its behalf."

August - September, 1984

Children greet Bishop Julijonas Steponavičius at St. Michael's Church during the celebration of his twenty-fifth anniversary as bishop. Al­though he is bishop of the Archdiocese of Vilnius, he has been in exile since his consecra­tion, preventing him from exercizing his episco­pal duties.

Signed by the following priests of the Archdiocese of Vilnius:

 

1. Josifas Aškelovičius, 2. Vaclovas Aliulis, 3. Antanas Andriuškevi­čius, 4. Juozas Baltušis, 5. Danielius Baužys, 6. Henrikas Blaževičius, 7. Romualdas Blažys, 8. Vytautas Bronickis, 9. Janas Charukevič, 10. Aldas Čeponis, 11. Ričardas Černiauskas, 12. Petras Daunoras, 13. Antanas Dilys, 14. Antonis Dziekan, 15. Antonas Filipčik.

16. Kazimieras Gailius, 17. Konstantinas Gajauskas, 18. Ignas Jakutis, 19. Pijus Jankus, 20. Vytautas Jaskelevičius, 21. Bronislovas Jaura, 22. Juozas Juodagalvis, 23. Pavelas Jurkovilianec, 24. Stanislovas Ka-karieka, 25. Jonas Kardelis, 26. Algis Kazlauskas, 27. Algimantas Keina, 28. Kazimieras Kindurys, 29. Aleksas Končius, 30. Tadeušas Kondrusevič.

31. Povilas Kučinskas, 32. Jonas Kukta, 33. Kazimiežas Kulak, 34. Edmundas Kulvietis, 35. Juzefas Kvietkovski, 36. Jonas Lau-riūnas, 37. Stasys Lidys, 38. Silvestras Malachovski, 39. Stasys Markevičius, 40. Kazys Meilus, 41. Alfonsas Merkys, 42. Konstan­tinas Molis, 43. Vladislavas Novicki, 44. Juzefas Obremski, 45. Ignas Paberžis.

46. Nikodemas Pakalka, 47. Edmundas Paulionis, 48. Zenonas Patiejūnas, 49. Mykolas Petravičius, 50. Alfonsas Petronis, 51. Juozas Poškus, 52. Juozas Pranka, 53. Juozas Puidokas, 54. Stasys Pui­dokas, 55. Vytautas Pūkas, 56. Kazimieras Pukėnas, 57. Petras Purlys, 58. Lukijanas Radomskis, 59. Vytautas Rūkas, 60. Bronius Sakavičius. 61. Justinas Saulius, 62. Leonas Savickas, 63. Marijonas Savickas, 64. Antanas Simonaitis, 65. Martynas Stonys, 66. Jordanas Šlenys, 67. Česlovas Taraškevičius, 68. Petras Tarvydas, 69. Adolfas Trusevič, 70. Juozas Tunaitis, 71. Steponas Tunaitis, 72. Albertas Ulickas, 73. Juozas Urbonas, 74. Kazimieras Vaičionis, 75. Jonas Vaitonis.

76. Domas Valančiauskas, 77. Antanas Valatka, 78. Kazimieras Valeikis, 79. Donatas Valiukonis, 80. Kazimieras Vasiliauskas, 81. Vladislavas Velymanski, 82. Vaclovas Verikas, 83. Juozas Vertas, 84. Antonis Zaman, 85. Kazimieras Žemėnas, 86. Medardas Čeponis, 87. Mykolas Žemaitis, 88. Juozas Budrevičius, 89. Jonas Matu­lionis, (living in Vilnius) 90. Jonas Boruta, (living in Vilnius)

Signed by a guest from Byelorussia, Father S. Kuczynski, Prael. Mon. S.S.

Could not be contacted: J.A. Kaškevič, 2. Juozas Norkūnas, 3. Alfonsas Tamulaitis

Refused to sign: 1. Jonas Morkūnas, 2. Pranciškus Vaičekonis, 3. Jonas Deksnys, 4. Alfredas Kanišauskas, 5. Jonas Grigaitis, 6. Nikodemas Jaura, 7. Stanislovas Valiukėnas.

Postscript(:) The priests of the Deanery of Kalvarija congratulate Bishop Steponavičius:

"The priests of the Deanery of Kalvarija, assembled September 3 for retreat in Sudervėjas under the direction of Father Adolfas

Trusevicius congratulate you, pay their respects and express their filiai obedience."

All priests of the Deanery of Kalvarija signed.