LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA Nr. 13

Perskaitęs duok kitam! Eina nuo 1972 metų!

 Penkių kunigų kreipimasis į Žmogaus teisių komitetą dėl teisiamųjų

Byla Nr. 395 — maldaknygių, religinės literatūros bei LKB Kronikos gaminimo ir platinimo byla — 1974 rugsėjo 3 buvo perduota LTSR Aukščiausiajam Teismui.

•   P. Plumpęs, P. Petronio, V. Jaugelio, J. Stašaičio ir A. Patriubavičiaus teismas