• Helsinkio konferencijai pasibaigus

    • Ko Vilniuje ir Kaune nemato užsienio turistai?

    • Ignoruojama Lietuvos praeitis

    • Lietuvos tikintieji lageriuose

    • Tardymai ir teismai

    • Kryžių griovėjai

    • Žinios iš vyskupijų

1975.VIII.31.

 
LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS KRONIKA
Perskaitęs duok kitam! Eina nuo 1972 metų