• Nijolės Sadūnaitės teismas

• 6 kunigų protestas

• Kun. Babrausko pareiškimas

• Mintys Pergalės šventės proga

• Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

• Seno mokytojo apmąstymai

• Įvairios žinios