• Sveikinimai

• Lietuvos Katalikų Bažnyčios atgimimas

• „LKB Kronikai" 10 metų!

• Laiškas „LKB Kronikos" redakcijai

• Tikinčiųjų protestas

• Sugrįžo

• Bažnyčią „atskirta" nuo valstybės

• Kun. Leono Šapokos žudikų teismas

Kazimieras Jogailaitis, Didysis Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos karalius, šv. Kazimiero tėvas
1982 m. kovo 19 d.

LKB KRONIKA Nr. 51

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m. kovo 19 d.
Ačiū Viešpačiui už dešimtmetį!