1982 m. kovo 19 d. „LKB Kronika" minėjo savo gyvavimo dešimtmetį. Ta proga daugelis „Kronikos" bičiulių meldėsi ir sveikino „LKB Kroniką" tiek Tėvynėje, tiek Vakaruose. Daugelis sveikinimų Vatikano, „Laisvės" ir „Amerikos balso" radijo bangomis pasiekė ir „LKB Kronikos" redakciją.
Dėkojame už solidarumą,
už šiltus žodžius, 
už krikščionišką meilę! 

Dėkojame: Lietuviškų Vatikano, „Laisvės" ir 
„Amerikos balso" laidų redakcijoms; 
režisieriui Jonui Jurašui ir 
lietuviškajam išeivijos   jaunimui  už   paruoštas   radijo laidas;
Tarptautiniam V. Petkaus ir N. Sadūnaitės komitetui;
Fatimos akcijai 77;
Krikščioniškojo Solidarumo internacionalui, ir
visiems, visiems Lietuvos bičiuliams už sveikinimus ir maldas.
Dėkojame, kad  nepalikote mūsų vienų kovoti už Dievą ir Tėvynę!

* * *