Šiame numeryje:

Gundymai, kuriuos privalome atmesti 

Sveikiname!

Kun. Jono-Kastyčio Matulionio ir jaunuolio Romo Žemaičio teismas 

Iš kun. Sigito Tamkevičiaus kaltinamosios medžiagos 

Kun. Roko Puzono pareiškimas Saugumo Komiteto Viršininkui

Žinios iš vyskupijų 

Kratos ir tardymai 

Mūsų kaliniai 

Sovietinėje mokykloje 

Nauji pogrindžio leidiniai

1985 m. balandžio 7 d.

 

LKB KRONIKA Nr. 66

Eina nuo 1972 m. 
Perskaitęs duok kitam! 
jei gali, padaugink!


Numeris skiriamas Vladui Lapieniui, antrą kartą 
pradėjusiam sunkų kalinio kelią