Šiame numeryje:
1. Palaimintojo Mykolo Giedraičio jubiliejaus atgarsiai

2. Dėkojame!

3. Laiškas „Kronikos" redakcijai (Sustokime ir pamąstykime!).

4. Saugumas terorizuoja kun. Joną-Kastytj Matulionį!

5. Protestai nesiliauja

6. Iš teismo salės

7. Medžiaga iš „Kronikos" archyvo

8. Mūsų kaliniai

9. Žinios iš vyskupijų

1985 m. liepos 16 d.

LKB KRONIKA Nr. 67

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!