• Atsišaukimas į mokytojus, kad neprievartautų mokinių religinių įsitikinimų

    • Į tikinčiųjų skundus įstaigoms atsako tyla arba tardymais

    • 540 tikinčiųjų 1973 m. vėl kreipėsi dėl diskriminacijos

    • Žolinės šventę, Sutvirtinimo sakramento teikimo dienas skelbia derliaus valymo darbo dienomis

    • LKB Kronika pažįstama ir KGB

    • Pašalino iš universiteto už gėles prie Vytauto Didžiojo paminklo

    • Žolinę, Sutvirtinimo sakramento teikimą tvarko partija

   • Ceikinių 120 skundas dėl vaikų prievartavimo

    • Kalantos metinėse Lietuvos vėliava?

    • Kun. Liesis demaskuoja teismo prasilenkimus su įstatymais

    • Mokytojų antireliginė akcija Vabalninke, Miežiškiuose, Panevėžy

    • Kryžius turi būti nugriautas

    • Religijos trukdymo pavyzdžiai Laugaliuose, Kaltinėnuose, Pajūry, Lauksargy, Šeštokuose, Veisiejuose

    • Kun. Dovydaitis demaskuoja administracines baudas — jų neteisingumą ir neteisėtumą