Numeris skiriamas 
a.a. kun. Juozapui Zdebskiui, 
uoliam Kristaus meilės apaštalui 
ir ištikimam Tautos sūnui


• Padėka Šv. Tėvui Jonui-Pauliui II

• Lietuvos Katalikų Bažnyčia neteko dar vieno uolaus kunigo...

• Kada ir kuo baigsis šantažas?

• Kunigai susirūpinę Lietuvos Bažnyčios ateitimi

• Teismai, kratos, tardymai

• Mūsų kaliniai 

• Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

1986 m. balandžio 23 d.

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika Nr. 70

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!