GARBĖ JIEMS — ASMENS IR ŽMONIJOS DVASINĖS LAISVĖS GYNĖJAMS!

1986 m. pavasarį, atlikęs bausmę Vilniaus saugumo izoliatoriuje bei tremtį Parabelyje į laisvę sugrįžo Julius Sasnauskas. Po 6,5 metų trukusios nelaisvės J. Sasnauskas į Lietuvą grįžo nepalūžęs. Šiuo metu jis gyvena ir dirba Vilniuje.

Lapkričio 3 d., atlikusi 4 metų bausmę Mordovijos griežto režimo moterų lageryje sugrįžo Jadvyga Bieliauskienė. Dėl blogos sveikatos ir malonės prašymo, kurį sovietiniams valdininkams parašė jos sūnus Žilvinas Bieliauskas, jai buvo panaikinta teismo metu paskirta 3 metų tremtis. Grįžusi J. Bieliauskienė apsigyveno Vilniuje.


Lapkričio 12 d. iš Orienburgo srities, Čačkano lagerio, atlikęs 2 metų bausmę, į laisvę buvo paleistas Romas Žemaitis. Bausmę jis atliko tarp kriminalinių nusikaltėlių, ypatingai sunkiose sąlygose ir labai jauname amžiuje, teturėdamas 18-20 metų.

Tikintieji su dideliu džiaugsmu ir dėkingumu sutiko iš sovietinių lagerių Tėvynėn grįžusius sąžinės belaisvius.

J. Bieliauskienės, J. Sasnausko, R. Žemaičio ant Bažnyčios ir Tėvynės aukuro sudėta auka, tai įrodymas, kad ir kalėjimų košmare įmanoma nepalūžti dvasia, neprekiauti idėjomis, kad dvasia gali ir privalo nenusilenkti smurtui, tai garantija, kad Bažnyčia ir tauta nenugalima, kol turi aukai pasiryžusių sūnų ir dukterų