• Šeši šimtai metų klūpo...

• Vienybė ar vergavimas?

 Dėkojame!

• Sveikiname ir dėkojame už auką!

• Kratos ir tardymai

• Mūsų kaliniai

 Žinios iš vyskupijų

• Sovietinėje mokykloje

• Nauji pogrindžio leidiniai


1987 m. kovo 19 d.

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika Nr. 73

Eina nuo 1972 metų! 
Perskaitęs duok kitam! 
Jei gali, padaugink!