Marija, Krikščionių Pagalba, 
 Tu Motina mūsų tyli . . . 
 Bet Tavo stebuklai mums kalba, 
 Kad Kristaus sekėjus myli.

 Kieksyk nevilties valandoje, 
 Skriaudų ir nevalios nakty — 
 Tu pergale jiems dovanojai! 
 Ir mums Tu padėti gali!

 Žinai, kaip sunku yra sekti 
 Mums Jėzų Golgotos keliais . . . 
 Neleisk šiam kely mums išsekti, 
 Pastiprink vilties spinduliais!

 Marija, Krikščionių Pagalba, 
 Tu Motina mūsų tyli . . . 
 Lai Tavo stebuklai mums kalba, 
 Kad Lietuvą mažą myli. ,
L. Kovas