Ir vėl ta netiesa 
 Manęs prisilytėjo, 
 Tartum juoda dvasia 
 Šikšnosparniu praskriejo, 
 Tartum nuodų rasa į žiedą nulašėjo . . .

  Ir vėl ta netiesa 
  Jausmus ir širdį plėšo. 
  Pavargo jau dvasia 
  Nuo šito melo viešo . . . 
  Ak, kas gaivins tiesą?! 
  Tiesos siela vien prašo!
  Skaistutis