Tik sapne tave laisvą regėti galiu 
 Lyg paukštę padangėj melsvoj . . . 
  Vergauti gana!

 Reik laisvę išplėšti širdim ir krauju, 
 Vis grumtis prasmingoj kovoj! 
  Vergauti gana!
 B. Astronis