Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA  NR. 16 [56]

Turinys:
 1. „Jubiliejui" artėjant.
 2. SOS! SOS! SOS! (Ištraukos iš P. Paulaičio laiškų. Persekiojami buvę politkaliniai).
 3. Kun. K. Garucko atviras laiškas P. Griškevičiui.
 4. Atviras laiškas „Tiesos" redaktoriui.
 5. Iš V. Petkaus biografijos.
 6. Saulės giesmė (eil.).
 7. Naujas rusinimo antplūdis.
 8. Ministro V. Jeliutino įsakymai.
 9. Pelesos apylinkės lietuviškų kaimų pareiškimas.
10. Lietuvos sienų problema.
11. Taip leidžiamos knygos.
12. Žinios.

Lietuva 
1979 m. gegužė