Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse   
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 21 [61]

 Turinys:
1. Pražūties srauto versmės.
2. Doc. Vyt. Skuodžio atviras laiškas L. Brežnevui.
3. SOS! SOS! SOS! (Persekiojimai nesiliauja. Pasimatymas Gulage ir kt.).
4. Iš Viktoro Petkaus laiškų.
5. Maskvos olimpiada mūsų akimis.
6. Apie fanatizmą ir internacionalizmą Vilniaus universitete.
7. Lietuva (eil.).
 8. Tikra tarybinė moteris (monologas).
9. Tautiečiams (eil.).
10. Žinios (Skirtingi požiūriai į tautosakininkus. Už lietuvių kalbos teises ir kt.).

Lietuva 
1980 m. kovas