NUMERIS SKIRIAMAS TAURIAM LIETUVOS SŪNUI, 
PAAUKOJUSIAM GYVYBE UŽ TAUTOS IR ŽMOGAUS 
TEISES, LIETUVOS HELSINKIO GRUPĖS NARIUI 
KUN. BRONIUI LAURINAVIČIUI
AUŠRA 
Nr. 29 [69]

Turinys:
1. Sveikinimai: A. D. Sacharovui ir „Solidarumui".
2. Netekome kun. Br. Laurinavičiaus.
3. ,. . . Teises ginsiu, kol plaks širdis".
4. Kun. Br. Laurinavičiaus mirtis ir laidotuvės.
5. Rusinimo keliai.
6. Apie nemokamą gydymą ir mokymą.
7. Nutarimas (1944 m.).
8. Praeities ir dabarties priešybės poveikis aušrininkų istoriografijai.
9. Žinios (Mirė Alfonsas Andriukaitis. Tautos dainiaus tėviškėje. Mokyklos auksinis jubiliejus. Ateitininkų kongresas).

Lietuva
1981 m. gruodis

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!