Į Lietuvos muziejus perkeliamos mūsų kultūrinės vertybės, kurios laikui bėgant negailestingai nyksta. Lietuvos muziejai organizuoja įvairias išvykas po respubliką, kaupdami medžiagą savo fondams. Visų muziejų darbuotojai tai daro atvirai, nesibijodami pasisakyti žmonėms, kas jie tokie. Muziejaus darbuotojo pažymėjimas neretai suteikia savotišką autoritetą jį turinčiam asmeniui. Kitaip elgiasi tik Ateizmo muziejaus atstovai.

Šio muziejaus darbuotojų pažymėjimai liaudyje sukelia baimę ir neapykantą. Pažymėjimo parodymas - reiškia kokios nors koplyčios apiplėšimą. Žmonės nenori duoti ateizmo darbuotojams jokių daiktų, žinodami, kad jie bus panaudoti ateistinei propagandai.


Ateistinio muziejaus darbuotojai bando žmones apgauti. Jie pasiskelbia kraštotyrininkais, rodo kraštotyros draugijos pažymėjimą, stengiasi įgauti žmonių pasitikėjimą, jokiu būdu neparodydami savo ateistinių pažiūrų. Tik tokiu būdu jie išvilioja įvairius, dažnai žmogui labai brangius, daiktus.

Koks būna žmogui nusivylimas, kai jis pamato tuos brangius daiktus ateizmo muziejaus vitrinoje.

Prieš kiek laiko pas Kernavės kleboną Švogžlį prisistatė kraštotyrininkas Antanas Poškus ir išviliojo atsiminimus apie įvairius kunigus, jų tarpe ir apie vysk. K. Paltaroką. Netrukus Ateizmo muziejaus stende pasirodė apgaule iš kun. Švogžlio išgauta medžiaga ir interpretuota ateistiškai.

Pasirodo - Antanas Poškus - Ateizmo muziejaus direktoriaus slapyvardė.

Saugokimės Antano Poškaus ir jo talkininkų, apsiskelbusių kraštotyrininkais!