Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
NR. 31[71]

Turinys:

1. Maironis gyvas ir šiandien.

2. Gelbėkim Antaną Terlecką!

3. Bolševikų siautėjimas Merkinės apylinkėse.

4. Nuo nepriklausomybės netekimo iki jos atgaivinimo.

Lietuva 
1982 m. birželis