LKB Kronikos leidybos metai sutapo su skaudžia Bažnyčios priespauda. Ji ypač buvo sunki dėl to, kad mes, tikintieji žmonės, kentėjome, o laisvasis pasaulis buvo užsiėmęs savomis problemomis ir beveik niekam nebuvo įdomu, kas dedasi už "geležinės uždangos“. Juolab, kad apie tą gyvenimą laisvasis pasaulis beveik neturėjo informacijos.

Dabar mes turime daug žiniasklaidos priemonių, tame tarpe ir katalikiškų, turime žodžio,  tikėjimo ir sąžinės laisvę. Galime būti krikščionys ir pagonys, budistai ar ateistai, ir, atrodo, tuo galime tik džiaugtis.  Visuomenės informavimo priemonės tiesiog išnarsto mus supančių įvykių visus kaulelius. Tačiau šitame informacijos sraute yra daug tamsos - negatyvizmo ir netiesos. Labai dažnai  pinigai nulemia tai, kad kai kurie faktai beveik nutylimi, o kiti iškraipomi. Pakankamai daug yra tendencingos informacijos  apie Bažnyčią, Lietuvos laisvę ir vertybinius dalykus.


Labiausiai apgailėtinas reiškinys – tai negatyvizmas: matymas visur tik blogio ir ieškojimas kaltės kituose. Rubrikoje Dabarties Kronika talpinsime medžiagą iš dabarties tikinčiųjų gyvenimo. Nekeliame sau tikslo ieškoti visuomenėje tik negatyvių faktų. Ir be mūsų yra daug ieškančių bet kokio negatyvo. Labiau koncentruosimės į tai, kas mūsų gyvenime yra  šviesu, viltinga ir kurie žmonės tikrai yra verti didelės pagarbos. Jeigu paliesime vieną kitą mūsų dienų skaudulį, tai tik dėl to, kad krikščioniškas gailestingumas neleidžia pro sužeistą žmogų praeiti abejingai. Dievo Gailestingumo metai skatina mus visus būti  geraisiais samariečiais.

Redakcija