Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo

ĮSAKAS

Dėl Religinių susivienijimų nuostatų patvirtinimo


Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas nutaria: 
Patvirtinti Religinių susivienijimų nuostatus.

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumo Pirmininko pavaduotojaL.Diržinskaitė

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos
Prezidiumo Sekretorius S.Naujalis

Vilnius,
1976 m. liepos 28 d. Nr.IX-748.