TIKINČIŲJŲ TEISIŲ GYNIMO KATALIKŲ KOMITETAS

Nr.2

TSRS religijų reikalų tarybai

PAREIŠKIMAS


Jau beveik dvidešimt metų du Lietuvos vyskupai J.E.Vincentas Sladkevičius ir J.E. Julijonas Steponavičius nežinia kieno patvarkymu, už ką ir kuriam laikui, be teismo sprendimo yra nušalinti nuo savo pareigų ir ištremti į Lietuvos pakraščius. Šitokia tarybinių pareigūnų savivalė padarė didelį nuostolį Bažnyčiai, Lietuvos tikintiesiems ir žemina tarybinį teisėtumą. Prašome leisti aukščiau minėtiems vyskupams eiti ganytojų pareigas savo vyskupijose.

1978 m. lapkričio 13 d.

TTG KATALIKŲ KOMITETO nariai kunigai:

Jonas Kauneckas, 
Alfonsas Svarinskas, 
Sigitas Tamkevičius, 
Vincas Vėlavičius,
Juozas Zdebskis