1974 liepos 4 rytą saugumiečiai iškrėtė suimtojo J. Gražio butą Kaune. Po pietų krata buvo pakartota. Sekančią dieną trečią kartą buvo daroma krata.

Nors jau praėjo 9 mėnesiai nuo masinių kratų ir areštų, tačiau Valstybinis saugumo komitetas, atrodo, parengtinio tardymo nesiruošia užbaigti, nes LKB Kronika tebeeina. Tardymams šaukinėjami įvairūs asmenys, pas kuriuos buvo daromos kratos: Tardomieji suvedami akistaton su suimtaisiais. Suimtųjų kalinimo sąlygos nežinomos.

Lietuvos katalikai apgailestauja, kad laisvasis pasaulis permaža reaguoja į šią saugumo sauvalę — kalėjime kenčia visiškai nekalti asmenys.