Lietuvos katalikų memorandumas

3023 klaipėdiečių prašymas Brežnevui dėl Klaipėdos bažnyčios

Valkininkų parapijos tėvų pareiškimas dėl tikinčiųjų vaikų diskriminavimo mokykloje

Lukšių parapijos tikinčiųjų tėvų skundas prokuratūrai prieš vaikų terorą mokykloje

Ignalinos tikinčiųjų pareiškimas dėl bažnyčios

Stirnių tikinčiųjų pareiškimas dėl laisvės kunigams pareigas eiti

Mokinių tardymai Avilių mokykloje

Kunigų persekiojimas

Kaltinimai dėl žinių užsieniui ir kratos „samizdato" ieškant

Tikinčių mokinių persekiojimas

Eilėraštis kun. Zdebskio garbei

Tarybinė spauda apie dabartinę Lietuvos katalikų bažnyčios padėtį