Darbo Raudonosios Vėliavos ordino Joniškėlio Mičiūrino tarybinio ūkio - technikumo direktoriaus

Įsakymas Nr. 112

Joniškėlis, 1975 spalio 20.

 Vykdant Lietuvos TSR Žemės ūkio ministerijos įsakymą Nr. 1019 iš 1975 liepos 8 dėl priemonių rusų kalbos mokymui gerinti žemės ūkio technikumų ir tarybinių ūkių - technikumų mokymo procese ir užklasinėje veikloje bei lietuvių kalbos dėstymo įvedimo grupėms dėstomąja rusų kalba, įsakau:

 1. Moksleiviai, baigę vidurinę mokyklą (besimokantys antrame kurse), privalo lankyti rusų kl. ir literatūros pamokas.

 2. Tobulinti kiekvienos mokomosios disciplinos terminologijos rusų kalba mokymą:

a) rusų kalbos pamokose gausiau panaudoti specialybės medžiagą, plačiau įdiegti pažangiausius mokymo metodus ir priemones,

b) visų specialiųjų dalykų pamokose duoti lietuviškus ir rusiškus terminus.

 3. Rusų kalbos ir literatūros kabinetui (dėst. V. Laužikui) organizuoti:

a) rusų kalbos mokėjimo konkursą „Mokomės Lenino kalbos",

b) kultūrinio pobūdžio renginį rusų kalba viso technikumo mastu (vieną kartą per semestrą).

4. Skaityklos vedėjai (R. Kazlauskaitei) pastoviai organizuoti įvairias progines parodas skaitykloje rusų kalba.

 5. Internacionaliniam klubui (vad. A. Ručienei) skatinti ir plėsti moksleivių susirašinėjimą ir susitikimus su broliškų respublikų moksleiviais ir jaunimu.

 6. Leisti rusų kalba biuletenius ir instrukcines korteles traktorių, automobilių ir žemės ūkio mašinų kabinetuose.

 7. Atsakingai už spaudos platinimą (dėst. I. Grigaliūnienei) siekti, kad daugiau būtų užsakoma laikraščių beižurnalųrusųkalba.

Direktorius