Brangus Žemės Žmogau! Susižavėję ir nustebę sekame Jūsų žvaigždę. Džiaugiamės, kad nykiai uždarame politiniame rate pasirodė asmenybė tikinti Dievą, vertinanti žmogiškąjį orumą ir aukščiausią pareigą. Gerbiame tautą, įkūnijusią save tokiame prezidente. Tepadeda Jums Dievas!

Permės politiniai kaliniai: 
E. Sverstiuk 
S. Kovaliov 
P. Plumpa 
I. Mendelevič

1977 m.

kovo pradžia.