1. „Aušra" Nr. 9 (49);
2. „Rūpintojėlis' Nr. 3 ir Nr. 4;
3. „Tiesos kelias" Nr. 6 ir Nr. 7;
4. „Dievas ir Tėvynė" Nr. 6.

Lietuvi, nepamiršk!


P. Plumpa, N. Sadūnaitė, S. Kovaliovas, O. Pranskunaitė, V. Lapienis, V. Petkus, B. Gajauskas ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!