Nuo pat pirmųjų sovietinės okupacijos metų Lietuvoje visokiausiais būdais yra draskomos, pjaustomos, deginamos ir kitaip naikinamos lietuviškos ir kitokiomis kalbomis knygos, kurios savo turiniu, atskiromis mintimis bei idėjomis trukdo okupantui ir vietiniams kolaborantams įgyvendinti pragaištingus jų planus Lietuvoje— lietuvius moraliai palaužti ir po to visus juos nutautinti.

Toks lietuviško žodžio persekiojimas ir jo fizinis naikinimas tebevykdomas ir dabar. Tiesa, ne visada tas spausdintas žodis būna okupantui „nusikaltęs". Jis gali praeiti ir pro trigubos (autoriaus, redaktoriaus ir valstybinio cenzoriaus) cenzūros filtrus. Tačiau ir po to jis gali būti sunaikintas. Sunaikintas specialiais įsakymais, jei autorius vėliau kuo nors valdžiai nusikalto ir iš viso nepatinka. Taip šį kartą atsitiko ir su rašytoju ir poetu T. Venclova, drąsiu Žmogaus teisių Lietuvoje gynėju, KGB persekiojimų priverstu emigruoti į JAV.

Žemiau pateikiame gėdingus dokumentus, išsiuntinėtus bibliotekų direktoriams ir knygynų vedėjams, atskleidžiančius nelogiškumą ir „kultūrą" bei moralę tų, kurių iniciatyva panašūs įsakymai bei patvarkymai yra leidžiami.

Pridedamų dokumentų išsiuntimo datą, jo numerį, įsakymo egzemplioriaus numerį ir gavėjo adresą praleidžiame.

 

Naudotis tarnyboje

egz. Nr.

Vyriausioji valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos (LTSR Glavlitas)
(rašto ir įsakymo gavėjas)

Dėl T. Venclovos knygų išėmimo iš bibliotekų ir knygų prekybos tinklo

Šiuo siunčiame Jums Vyriausios valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 1978 m. gegužės 10 d. įsakymą Nr. 1-nt dėl T. Venclovos knygų išėmimo iš bibliotekų ir knygų prekybos tinklo.

 Prašome duoti atitinkamus nurodymus, kad Jūsų žinioje esančios bibliotekos nedelsiant iš savo fondųišimtų ir nustatyta tvarka nurašytų Įsakyme išvardintas knygas.

 Priedas—Įsakymas Nr. 1-nt egz. Nr. . . .

B. Gurvičius, 
Vyriausios valdybos 
Viršininko pavaduotojas

Vyriausioji valstybinių paslapčių spaudoje saugojimo valdyba prie LTSR Ministrų Tarybos

Į s a k y m a s 
Nr. 1-nt

1978 m. gegužės 10 d.
Dėl T. Venclovos knygų išėmimo iš bibliotekų ir knygų prekybos tinklo.

Išimti iš bibliotekų ir knygų prekybos tinklo sekančias T. Venclovos knygas:

 Golemas, arba dirbtinis žmogus. Vilnius, „Vaga", 1965. 272 p. 12 iliustr. lapų, 8000 egz.

 Kalbos ženklas. Eilėraščiai. Vilnius, „Vaga", 1972. 64 p. 8000 egz.

 Raketos, planetos ir mes. Vilnius, Valstybinė grožinės literatūros 1-kla, 1962. 167 p. su iliustr. 10000 egz.

M. Slizevičius 
Vyriausios Valdybos 
Viršininkas