Dieve, pažvelk į Lietuvą, šiandien einančią skaudžiu kryžiaus keliu.

 Teatneša ši sunki dalia ne pražūtį, o tautos prisikėlimą.

 Per nusikaltimų debesis tepasiekia Tave, dangiškasis Tėve, mūsų atsiprašymo balsas, nes sunkūs nusikaltimai it pančiai prislėgė mūsų tautą.

 Daugelis jos vaikų nebemato Tėvęs, Dieve, ir savo amžinojo tikslo.

 Tepraeina greičiau ta kančios taurė pro mūsų tautą.

 Kol tu, Viešpatie, pasilenksi prie savo kenčiančių vaikų, padėk kantriai ir ištvermingai pakelti priespaudos naštą, kuri temdo mums saulę ir skaudina širdį.

 To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen. 

 Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui.