Baltarusija


    Lyda. 1979 m. rugpjūčio 25 d. Baltarusijos TSR Religijų reikalų tarybos įgaliotinis, atėjęs į Lydos bažnyčią, rado zakristijoje kun. Šeniauską katekizuojantį 15 vaikų. Už tai kunigas buvo nubaustas 50 rub. bauda.
 

*     *     *