1. „Aušra" Nr. 22 (62). Numeris pasirodęs gegužės mėn.
2. „Dievas ir Tėvynė" Nr. 15, 16, 17.
3. „Vytis" Nr. 5. šiame numeryje įdėtas jaunuolio Regimanto Paulionio pareiškimas — išpažintis, demaskuojanti KGB pinkles, į kurias įkliūva dalis Lietuvos jaunimo.

  *     *     *      

Lietuvi, neužmiršk!

    Petras Plumpa (Čistopolio kalėjimas), Petras Paulaitis (Mordovija), Sergiejus Kovaliovas (Mordovija), Viktoras Petkus (Permės sr.), Balys Gajauskas (Mordovija), Vladas Lapienis (tremtis Tėjoje), Algirdas Statkevičius (Černiachovskio spec. psichiatrinė lig.), Antanas Terleckas (po teismo, adresas dar nežinomas), Julius Sasnauskas (po teismo, adresas dar nežinomas), Povilas Pečeliūnas (laukia teismo), Vytautas Skuodis (laukia teismo), Anastazas Janulis (laukia teismo), Povilas Buzas (laukia teismo), Genovaitė Navickaitė (laukia teismo), Ona Vitkauskaitė (laukia teismo), Jadvyga-Gemma Stanelytė (laukia teismo) ir kiti neša nelaisvės pančius, kad tu galėtum laisvai gyventi ir tikėti!

  *     *     *