Žvilgsnis nuo Naujųjų Metų slenksčio

Tikintieji mokiniai ateistinėje mokykloje

1709 tikinčiųjų pareiškimas dėl parapijinio pastato ir kt. Ceikiniuose

Už kryžiaus statymą — psichiatrinė

Kun. Bubnys po kalėjimo

Bažnyčių apiplėšimai

Kun. V. Pesliako persekiojimas

Sibiro tremtinės kova dėl paminklo kapuose

Draudimai Saločiuose, Krinčine

Kun. Zdebskio „įdarbinimas"

Prieš vaikų patarnavimą bažnyčioje Nemaniūnuose