Kun. Sigito Tamkevičiaus adresas: 
Permskaja obl. 
Čusovskij r-on 
pos. Polovinka 
učr. VS 389/37 
Tamkevičius Sigitas

* * *

Iš kun. A. Svarinsko per 7 kalinimo mėnesius artimuosius pasiekė vos 3 laiškai, nors kalinys mėnesio laikotarpyje gali į laisvę parašyti 2 laiškus. Kun. Alf. Svarinską laiškai iš Lietuvos taip pat nepasiekia. Iš brolio ir sesers rašytų 24 laiškų, 

* * *

kun. A. Svarinskas gavo tik 6 laiškus. Iš Kalėdinių sveikinimų, kurių buvo pasiųsta šimtai, kun. A. Svarinską pasiekė 7 laiškai.


Giminės rašė skundus lagerio viršininkui ir gavo atsakymą, kad iš lagerio kun. Alfonsas Svarinskas pasiunčia jam leidžiamą rašyti laiškų kiekį. Tikriausiai laiškai dingsta Lietuvos saugume.