Prancūzijos vyskupai ir Christian Solidarity International organizacijai, ginančiai kalinamus kunigus — A. Svarinską ir S. Tamkevičių.

Lietuvos kunigai ir tikinčioji liaudis, sužinojusi per Vatikano radiją apie savo tikėjimo brolių paramą, ginant mūsų krašto uoliuosius kunigus-kalinius, reiškia nuoširdžiausią padėką už solidarumą ir mūsų vargų supratimą. Tai yra ne vien konkreti pagalba nuteistiesiems kunigams, bet taip pat didelė moralinė parama ir visai kovojančiai Bažnyčiai Lietuvoje.

Lietuvos vyskupai taip pat norėjo parašyti protestą dėl kunigų teismo, tačiau RRT įgaliotinis telefonu pradėjo kai kuriuos vyskupus gąsdinti, ir raštas nebuvo paruoštas.