Straipsnio antraštė/nuoroda

Aidai metai,nr,mėnuo

Autorius

BAŽNYČIA LIETUVOJE

1974 m. 5 gegužė

Jokūbas Balčiūnas

BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE 1975 M.

1975 m. 10 gruodis

JULIUS DRAUGELIS

JOS REIKŠMĘ PRIPAŽĮSTA PRIEŠAI IR DRAUGAI

1976 m. 3 kovas

Dr. J. Labutis

KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS

1978 m. 7 rugsėjis

VYTAUTAS VARDYS

KATALIKIŠKOJI REZISTENCIJA IR TAUTOS LIKIMAS

1978 m. 8 spalis

VYTAUTAS VARDYS

Kun. Karolis Garuckas

1979 m. 6 birželis

R. G. Toleikis

LIETUVOS KATALIKŲ BŽNYČIOS KRONIKA DEŠIMTMEČIO PROGA APIE SAVE (Nr. 51)

1982 5 rugsėjis-spalis

 

APIE KATALIKYBĖS IR TAUTIŠKUMO RYŠIUS LIETUVOJE

1983 m. 3 gegužė-birželis

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

KAI KURIE POSLINKIAI KATALIKŲ BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS SANTYKIUOSE LIETUVOJE 1982 - 1983 METAIS

1984 m. 1 sausis-vasaris

KĘSTUTIS K. GIRNIUS

LIETUVA KNYGOSE APIE RELIGIJĄ IR KOMUNIZMĄ

1988 m  2 nr.

Saulius Pašilis

LIETUVOS POGRINDŽIO SPAUDOS ŽINGSNIAI

1988 m 4 nr.

VYTAUTAS SKUODIS