Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos 
Vienybė težydi!

                        V. Kudirka

AUŠRA NR. 1 [41]

Numeryje:

Pirmieji "Aušros spinduliai.

Tarptautiniame tribunole.

Vysk. M. Valančiaus 100 m. mirties jubiliejus.

Gyventi be melo.

1975 m. spalis


"AUŠROS" pirmojo puslapio nuotrauka 
Pogrindžio "Aušros "numeriai yra spausdinami rašomąja mašinėle, dauginant per kalkinį popierį. Jos lapo dydis panašus į šio rinkinio puslapį. 
Šiame rinkinyje kalba yra nekeista.