PROF. A. JANULAIČIO 
BIBLIOTEKA PAVOJUJE

    1978 m. buvo minima 100 metų sukaktis nuo Lietuvos praeities tyrinėtojo, Lietuvos TSR Mokslų Akademijos akademiko, prof. Augustino Janulaičio gimimo (1878—1950).

    1966 m. Kauno viešoji biblioteka už nedidelę kainą iš profesoriaus šeimos nupirko keliolikos tūkstančių tomų biblioteką. Knygos daugiausia lituanistinės — apie Lietuvos istoriją, teisę, literatūros kritiką, tautosaką. Kadangi knygos buvo parduotos su sąlyga, kad nebus išsklaidytos po viešosios bibliotekos fondus, tuometinė bibliotekos vadovybė paskyrė kambarį, ir jos darbuotojai pradėjo ruošti knygas pateikti visuomenei.

    1976 m. viešajai bibliotekai pradėjęs vadovauti direktorius A. Pupienis ir pavaduotoja J. Naujokaitė beveik paruoštas ir sutvarkytas prof. A. Janulaičio knygas nutarė sudėti į rietuves tamsiose ir nevėdinamose patalpose, o buvusiose patalpose įrengė visuomenės mažai lankomą madų žurnalų skaityklą. Šitaip retos knygos, kurių daugelis parašytos svetimomis kalbomis ir išleistos užsienyje, tapo pasmerktos greitam sudūlėjimui.

    Išties įdomus tautos kultūrinių vertybių „saugojimo" metodas! . .

*    *    *

INTENSYVĖJA TAUTOS RUSINIMAS


    Išleistas Švietimo ministro įsakymas nuo 1979 m. įvesti rusų kalbos mokymą paruošiamosiose vaikų darželių grupėse ir nuo pirmos klasės mokyklose. ,

    Svarstomas kai kurių dalykų dėstymas rusų kalba lietuvių mokyklose. 

    Mokant rusų kalbos, jei klasėje daugiau kaip 25 mokiniai, klasė skiriama per pusę. Tuo tarpu lietuvių — gimtoji kalba dėstoma ir 40 mokinių klasėje.

    Panaikinamas buvęs įsakymas (nors ir formalus), kuriuo buvo leidžiama tėvams apsispręsti, ar norima vaikus mokyti rusų kalbos. Taigi, nuo šiol rusų kalba — privaloma disciplina.

*    *    *