Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse   
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
Nr. 17 [57]

Turinys:
1. Moralinis ultimatumas TSRS vyriausybei.
2. Hitlerio ir Stalino suokalbio dokumentai.
3. Kreipimasis į Lietuvoje gyvenančius rusus.
4. SOS! SOS! SOS! (R. Ragaišio bylos vingiais).
5. Partijos ir vyriausybės rūpinimasis . . .


Lietuva
1979 m. rugpiūtis