Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
Nr. 24 [64]

Turinys:
1. Ginkime savo kalbos teises.
2. SOS! SOS! SOS! (Gyd. A. Statkevičiaus pareiškimas. Padėkite mums! A. Terlecko ir J. Sasnausko teismo nuosprendis.).
3. Lietuvių padėties Baltarusijos TSR apžvalga.
4. šventiko D. Dudko paeiškimai.
5. Negarbinga poeto išmonė.
6. Žinios (Prie užrakinto M. Pečkauskaitės kapo . . . Eisena į Šiluvą. Kaip Baltarusijoje remontuojamos bažnyčios.).

Lietuva 
1980 m. rugsėjis