Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

AUŠRA 
Nr. 28 [68]

Turinys:
1. Kuriuo keliu? (Žvilgsnis į Lietuvos dvasininkiją).
2. Ugnies nešėjai (eil.).
3. SOS! SOS! SOS! (Lietuvos Helsinkio grupės Dokumentas Nr. 27. Laiškas Prancūzijos prezidentui ir kt.).
4. Mūsų kultūros rūpesčiai.
5. Lietuviai ir rusai.
6. Literatūrų „lygiateisiškumas""Tarybų Sąjungoje.
7. Kiek ilgai? (eil.).
8. Rašo Balys Gajauskas.
9. Ateistinė propaganda skaičiais ir faktais (recenzija). 
10. Žinios (Devynerių metų sukaktis. Kalinių sukilimas  Pravieniškėse. Filtruojami tautosakos rinkėjai).

Lietuva
1981 m. rugsėjis