AUŠRA 
Nr. 30 [70]

Turinys:
1. Dešimtmetis, kurį minės šimtmečiai.
2. Nepriklausomybės pamatas — tyroje lietuvio sieloje.
3. Iš užsienio radijo laidų (Apie Lietuvos Tarybą. Prisimename popiežiaus žodžius).
4. Tarybų Sąjungos senatvė.
5. Nelegali diskusija sienlaikraštyje.
6. Mokytojos laiškas draugei.
7. Praeities ir dabarties priešybės poveikis aušrininkų istoriografijai.
8. Žinios (Lenkiame galvas didvyriui. Žūva mūsų vaikinai Afganistane ir kt.).

Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse,  
Vardan tos Lietuvos  
Vienybė težydi!

Lietuva
1982 m. kovas