Maskvos Ryšių ministerija išsiuntinėjo specialias telegramas į pašto skyrius — nuo 1982.IX.1 nepriimti į užsienį jokių banderolių su knygomis. Jei nori išsiųsti knygą į Lenkiją, Rumuniją, Ameriką ar Prancūziją, malonėk gauti specialų leidimą Maskvoje ar pas ypatingą įgaliotinį, užsimokėk muitą ir tik tada gali giminėms, draugams ar pažįstamiems išsiųsti . . . tarybinę knygą.

Taip pat ir užsienio lietuviškasis jaunimas, kuris jau 9 metus iš eilės galėjo vasaromis atvažiuoti Vilniaus universitete pasimokyti lietuvių kalbos, pasižiūrėti Lietuvos, susitikti su draugais, šiemet jau negalėjo atvažiuoti į senąją Alma Mater. Valdžia uždraudė.

Veržiasi tarybinio gyvenimo gnybtai. Matyt, ne kokie pyragai tai Tarybų valdžiai . . .
T. Gaudentas