Sudiev, paskutinis birželi, 
Kaip vėjas gimtinės prie kelio! 
Su Dievu, auksinis ir žalias! 
Toli pasiliko, kaip sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai...

    Su Dievu, su Dievu! —
    Žydėjimas pievų, kvepėjimas ievų —
    Su Dievu, su Dievu!..

Sukilėlio kelią ir knygnešio dalią 
Tiktai išrinktieji pakelti tegali. 
Už raidę ir žodį, už mūsąjį raštą — 
Palikom skausme savo gimtąjį kraštą.

    Su Dievu, su Dievu!.,

Už gimtąjį kraštą toli nuo tėvynės 
Širdies nesukaustys mums vargo grandinės — 
Nei taiga, nei rimbas, nei šaltis, nei vėjas — 
Žmogaus, kuris laisvę karštai pamylėjęs!

    Su Dievu, su Dievu!..


Kur ašara krinta — ten paukštė pragysta, 
O kraujo lašai, kaip bijūnai pražysta. 
Mus grūdino Kražiai, Giedraičių palaukės, — 
Ir likom tvirti mes kaip plienas!

    Su Dievu, su Dievu!..

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės. 
Padvelki, birželi, lyg sapnas gimtinės... 
Žydėkite, pievos, gimtinėj palikę, — 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai. —

    Su Dievu, su Dievu! —
    Žydėjimas pievų, kvepėjimas ievų —
    Su Dievu, su Dievu, sudie!..