Religijų reikalų taryba prie TSRS Ministrų Tarybos
Įgaliotinis Lietuvos TSR respublikai 
1979.05.16 Nr. 140

Kun. G.Gudanavičiui 
Joniškio rajonus, Žagarė

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo pavedimu į Jūsų 1979 metų sausio mėn. 25 dienos pareiškimą pranešame, kad Religinių susivienijimų nuostatus keisti arba panaikinti nenumatoma.

Tarybos įgaliotinis P.Anilionis
232600, Vilnius 
Lenino pr. 39, tel. 22228.