• sos

• Lietuvos kunigų kreipimasis į klierikus

• Sveikiname „Tiesos kelią"

• Tardymai ir kratos

• Žinios iš vyskupijų

• Religinių bendruomenių „sutartys"

• Laiškai ir pareiškimai

• Tarybinėje mokykloje

• Iš „LKB Kronikos" archyvo

1977 m. kovo 19 d.

LKB KRONIKA Nr. 26

Perskaitęs duok kitam! Eina nuo 1972 metų.