• Nauji vėjai ar nauja klasta?

 • Telegrama Prezidentui Dž. Karteriui

 • Kratos ir tardymai

 • Tokia jų moralė

 • Pareiškimai

 • Apie „kreiva veidrodį"

 • Žinios iš vyskupijų
 

 

1977 m. balandžio 28 d.

 
 
LKB KRONIKA Nr. 27
 
 
Perskaitęs duok kitam! Eina nuo 1972 m.