• Lietuvos ir Tarybų Sąjungos religinio gyvenimo problemos

• Helsinkio nutarimų „vykdymas"

• Pasmerkta be kaltės

• Dar viena KGB auka

• Žinios iš vyskupijų

• Tarybinėje mokykloje

• Iš „LKB Kronikos" archyvo

• Pogrindžio leidiniai
 

 

1977 m. birželio 29

LKB KRONIKA Nr. 28

Perskaitęs duok kitam! 
Eina nuo 1972 m.